Margaret Hamilton นำทีมซอฟต์แวร์ของ NASA ที่ลงจอดนักบินอวกาศบนดวงจันทร์

ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ที่ประสบความสำเร็จของ Apollo ได้รับการปรับให้เหมาะสมเพื่อจัดการกับปัญหาที่ไม่ทราบสาเหตุและขัดขวางงานหนึ่งเพื่อจัดการกับปัญหาที่สำคัญกว่า เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ. 2512 ขณะที่โมดูลดวงจันทร์Eagleเข้าใกล้พื้นผิวดวงจันทร์ คอมพิวเตอร์ก็เริ่มแสดงข้อความเตือน ในช่วงเวลาหนึ่ง Mission Control เผชิญกับการตัดสินใจ “ไป / ไม่ไป” แต่ด้วยความมั่นใจอย่างสูงในซอฟต์แวร์ที่พัฒนาโดยนักวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์Margaret Hamiltonและทีมของเธอ พวกเขาบอกนักบินอวกาศให้ดำเนินการต่อ ซอฟต์แวร์ซึ่งอนุญาตให้คอมพิวเตอร์จดจำข้อความแสดงข้อผิดพลาดและละเว้นงานที่มีลำดับความสำคัญต่ำ ยังคงแนะนำนักบินอวกาศ...